Дубешня. 20-летие Дубешни. Май. 1983

Слайды Дмитрия Ивановича Панова